KOLOKACJA
Urządzenie rackowalne 1 U 85 zł / msc
Dodatkowe miejsce 1 U 85 zł / msc
Moc serwera - każde 100W zasilacza  * 92,11 zł / msc
10 TB danych dla łącza 100 Mb/s 40 zł / msc

Publiczny adres IP v4

10 zł / msc

Port na switchu 1Gb/s

15 zł / msc

Koszt rezerwacji mocy w systemach zasilania serwerowni dla szafy RACK za 1 Wat gwarantowanej mocy zasilania miesięcznie  **

0,22 zł / msc
Grupa szaf do negocjacji

Backup - Automatyczny System Archiwizacji

Replikacja danych w DC (koszt miesięczny za 1 GB)

ASA1 - System backupu dla pojedynczego stanowiska

2,99 zł / msc

ASA10 - System backupu dla 10 stanowisk

2,49 zł / msc

ASA10 +S - System backupu dla 10 stanowisk +serwer

2,49 zł / msc
ASA20 - System backupu dla 20 stanowisk 1,99 zł / msc
ASA50 - System backupu dla 50 stanowisk 1,49 zł / msc

Podane ceny są cenami netto. Do każdej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

*  Moc urządzenia deklarowana przez producenta i podawana na tabliczce znamionowej. W przypadku wielu urządzeń podajemy sumę mocy znamionowych.
Dla urządzeń wyposażonych w redundantne zasilacze dla dwóch obwodów zasilania sumujemy moce znamionowe jednego obwodu

** Informacja o mocy zasilania dla szafy teleinformatycznej (w Watach), jakiej mogą wymagać zainstalowane w niej urządzenia. Informacja ta jest wymagana, aby zagwarantować, że znajdujące się w szafie teleinformatycznej urządzenia Usługobiorcy będą miały wystarczającą ilość mocy zasilającej. (W większości przypadków wartość ta będzie sumą mocy znamionowych wszystkich zasilaczy kolokowanych urządzeń.)

Secured By miniOrange