Slider 16.11.2010 No Comments
Automatyczny backup danych online

Jeżeli Twoja Firma przetwarza i przechowuje dane to jest narażona na ich utratę. Przyczyn może być wiele: kradzież, błąd lub celowe działania użytkownika, uszkodzenie sprzętu, pożar lub inna klęska żywiołowa. Zabezpieczeniem przed utratą danych może być wykonywanie okresowych kopii bezpieczeństwa ale dostępne systemy archiwizacji na taśmy i nośniki optyczne są wolne i nieefektywne a dodatkowo wymagają przeszkolonego personelu. Rozwiązaniem może być system inteligentnego backupu ASA.
Dowiedz się więcej

Comments are closed.

Secured By miniOrange